Максиларен синус

Максиларният синус е най-голямата от околоносните кухини. Нарича се още горночелюстен синус, тъй като се образува почти изцяло от горночелюстната кост и в малка част от небцовата кост. Всъщност това е едно от малкото пространства в организма, което няма някаква особена функция - т. нар. паразитно пространство. Разбира се, паразитно не означава че там човек отглежда паразити (макар че има и доста такива случаи), а че с течение на еволюцията горночелюстният синус се е оформил като една празна кухина, разположена между различни важни анатомични ограни, но самата тя неизпълняваща особена функция. Природата (а според креационистите - Бог) като че ли не е намерила какво точно да разположи там (като тъкан или орган), което да изпълнява някаква роля в организма. Горночелюстните синуси играят роля на резонаторна кухина при гласообразуването, затова и при запълването им с ексудат, гранулации или туморна маса гласът на пациента става гъгнив. Освен това те поемат тежеста на удара при много тежки травми върху главата, като по този начин защитават главния мозък от нараняване. Друга функция на синусите не е известна.

Максиларният синус и патологичните процеси, които се развиват в него, са обект на медицинските специалности лицево - челюстна хирургия и УНГ (уши - нос - гърло или оториноларингология). При поставянето на зъбни импланти също са необходими доста сериозни познания от страна на хирурга относно анатомията и физиологията на максиларния синус, тъй като в страничния участък на горната челюст много често се налага повдигане на пода на синуса (синус лифтинг или синуслифт). Освен горночелюстния синус са описани още няколко околоносни кухини - етмоидален, сфеноидален и фронтален синус. Известно отношение към сфеноидалния синус има и друга медицинска специалност - неврохирургия. Обемът на горночелюстния синус е около 20 - 25 кубически сантиметра; всички останали околоносни кухини са с доста по-ограничен обем, като при етмоидалния синус се говори също за лабиринт - множество много малки кухини, свързани една с друга.

Отпрепариране на муко - периостално ламбо с цел латерална трепанация на горночелюстния синус

Пирин    Зъбни импланти

Трепанация на латералната стена на максиларния синус

Отлично се вижда лигавицата на горночелюстния синус, която има синкав цвят. Вижда се и апексът на втори горен премоларен зъб