Фронтален синус

Фронталният синус е една от околоносните кухини (параназални синуси), които са една от малкото структури в организма без особена функция. Поради това и фронталният синус не се засяга особено често от патологични процеси - понякога се наблюдават фрактури на предната костна стена при травми; срещат се и серозни възпалителни процеси при простуда - най-често при продължително излагане на вятър в открити транспортни средства. Понякога фронталният синус се приема за силно разрастнала нагоре клетка на решетъчния лабиринт - между външната и вътрешната люспа на челната люспа на етмоидалната кост.

Големината на този синус е твърде вариабилна. Чрез една костна пластинка той се разделя на две части. Кухината на левия и десния синус има форма на тристенна пирамида с връх, насочен нагоре, и се отваря чрез ductus nasofrontalis в infundibulum на средния носов ход. Каналът е с тесен просвет, което обуславя задържането на течност при възпаление на фронталния синус въпреки благоприятното му дренажно положение.

В съседство на фронталния синус са разположени кухините на решетъчния лабиринт. Най-голямата от тях се нарича bulla ethmoidalis. Те са около 10 на брой и всяка една клетка се приема като отделен синус. Според разположението си кухините на етмоидалния синус се делят на предни, средни и задни - всяка от тези групи включва около 3 - 4 отделни клетки. Предните и средните се отварят в средния носов ход, а задните - в горния носов ход. Фронталният и етмоидалните синуси са разположени в непосредствена близост до орбитата - отделени са от тънки костни пластинки, поради което локалните възпалителни процеси преминават лесно от синусите към орбитата и обратно.

Клиновидният синус (sinus sphenoidalis) се разполага в тялото на клиновидната кост. Една костна преграда го разделя на две несиметрични части. Всяка от тези части се отваря през отвор над горната носна конха в recessus sphenoethmoidalis на носната кухина. Горната част на сфеноидалния синус представлява турското седло, в което се разполага хипофизната жлеза. Поради това този синус често се използва за оперативен достъп до жлезата, като тези оперативни интервенции са основно в домейна на неврохирургията.

Стените на всички параназални синуси са тапицирани с лигавица, която е продължение на тази на носната кухина. Поради това различни възпаления могат да се разпространяват от носната кухина към синусите и обратно. Дебелината на лигавицата варира от 0.5 до 3 милиметра в различните участъци. Има същата морфология като на носната лигавица, но броят на ресничките на цилиндричните клетки е доста по-малък. Lamina propria също така е значително по-тънка. 

Пирин    Зъбни импланти    Максиларен синус    Лицево - челюстна хирургия