Операция

Операцията представлява механично въздействие върху органи и тъкани с цел лечение - така поне твърди най-обемната енциклопедия в света, Уикипедия, а тя рядко се заблуждава. В същото време това определение не е съвсем точно - през последните десетилетия с развитието на хирургията се извършват операции с въздействие на чисто химични или физични фактори (радиовълни или електрически токове); целта на операциите понякога не е свързана с лечение, а само с диагностика - особено при ендоскопиите, които са чисто оперативни методи, но в много случаи се извършват само с диагностична цел.

Хората извършват хирургични операции от най-древни времена. Операции се извършват във всяка една област на организма, като съвременната хирургия включва десетки видове подспециалности, в които работят различни специалисти и тенденцията е всеки един от тях да се специализира във все по-тясна област. Съществува хирургия само на китката на ръката, хирургия на стъпалото на крака, хирургия на среден лицев етаж и хирургия на паротидната жлеза. За всяка една хирургична интервенция важи едно изказване на майстора по източни бойни изкуства Брус Ли - "Не се боя от този, който е тренирал десет хиляди удара по един път. Боя се от този, който е тренирал един удар десет хиляди пъти."

Операция от обема на оралната хирургия - екстракция на горни фронтални зъби и поставяне на зъбни импланти