Ендоскопия на синусите

Ендоскопията на околоносните кухини е съвременен лечебно - диагностичен метод, при който е налице минимална инвазивност, добър лечбен резултат и бързо възстановяване на пациента. Поради това ендоскопията на синусите се прилага много често във всички лечебни заведения по света - също и амбулаторно, но най-вече в болнични отделения по УНГ или лицево - челюстна хирургия. Идеята е чрез ендоскопия да се отвори изходният отвор на синуса, след което организмът бавно, но сигурно да изхвърли към външната среда всякакви натрупвания на гранулации и разпаднати материи през изходящия отвор. Ендоскопия се прилага най-вече при максиларния синус, много по-рядко при фронталните, етмоидалните или сфеноидалния синуси.

Ендоскопия на носната кухина - вижда се гладка, бледорозова лигавица. В ограничен участък има белезникави налепи - вероятно поради изсъхване на лигавицата. При нормални условия лигавицата е влажна, добре кръвоснабдена и бледорозова на цвят. Секретът подхранва лигавицата и донякъде затопля вдишвания въздух, за да не преохлади белите дробове. Епителът, който покрива горните дихателни пътища, е еднослоен плосък цилиндричен и е механично по-неустойчив от епитела на устната кухина - тъй като при нормални условия в носа и синусите не попадат хранителни хапки и няма толкова изразено механично дразнене.

Ако желаете безплатен преглед при лицево - челюстен хирург, запазете си час на телефон 032 642056 или 0888 646003

Д-р Венцеслав Ралев работи в град Пловдив в понеделник, вторник и събота и в град Сливен от сряда до петък

Отговаряме и на запитвания по електронна поща на адрес office@ralev-dental.bg и ceo@ralev-dental.bg

Здрава назална лигавица

Ендоскопия на средния носов ход

Долна носна конха - в случая леко хипертрофична

Hiatus maxillaris - изходът на горночелюстния синус

Комуникационният отвор между горночелюстния синус и носната кухина - среден носов ход

Зъбни импланти

Базални импланти

Лицево - челюстна хирургия

Имплантологичен портал