Оперативно поле

Оперативното поле е мястото в организма, където се извършва всяка една оперативна интервенция върху човека или животните. Като големина това поле може да варира значително - може да бъде една точка, както е при много ендоскопии, а може да има и огромни размери, както е при една по-голяма по обем коремна операция. При всички случаи обаче оперативното поле трябва предварително да се почисти старателно от хирурга и асистентите му, тъй като всяка една операция представлява нарушаване на целостта на организма с последващ риск от инфекция. Супурациите и локалните инфекции представляват едно много опасно усложнение за всяка една област от хирургията в хуманната и ветеринарната медицина.

Оперативно поле при латерална шийна киста. Препаратът е отстранен, започва послойното зашиване на полето. Добре се виждат платната, които покриват областите от организма встрани от оперативното поле - те изолират една точно определена област, в която ще се извършва оперативната интервенция. В миналото тези платна са били изработвани от памучни тъкани и именно такива са платната на снимката горе; все повече обаче в съвременната хирургия навлизат еднократните консумативи, които се унищожават след приключване на операцията. Те осигуряват доста по-добра асептика и антисептика, но си имат и съответната покупна цена. С оглед осигуряването на по-добра пригледност на оперативното поле платната се зашиват за кожата на пациента и по този начин се фиксират доста по-добре.