Оперативно поле

Оперативното поле е мястото в организма, където се извършва всяка една оперативна интервенция върху човека или животните. Като големина това поле може да варира значително - може да бъде една точка, както е при много ендоскопии, а може да има и огромни размери, както е при една по-голяма по обем коремна операция. При всички случаи обаче оперативното поле трябва предварително да се почисти старателно от хирурга и асистентите му, тъй като всяка една операция представлява нарушаване на целостта на организма с последващ риск от инфекция. Супурациите и локалните инфекции представляват едно много опасно усложнение за всяка една област от хирургията в хуманната и ветеринарната медицина.