Оперативна интервенция

Оперативната интервенция представлява механично, химично или физично въздействие върху жив организъм с лечебна или диагностична цел. Оперативни интервенции се извършват върху животни и хора от най-древни времена. Те могат да бъдат много кратки или много дълги, с продължителност от 30 секунди до няколко денонощия. Освен това оперативните интервенции могат да бъдат с много голям обем и силно травматични или с много малък обем, съответно доста атравматични. Във всички области на хирургията в днешно време има стремеж всяка една оперативна интервенция да бъде колкото е възможно по-атравматична и минимално инвазивна; стига, разбира се, това да не бъде за сметка на резултата от нея.