Резекция

Резекцията представлява изрязване на тъкани от организма на пациента - от латински resectio (изрязвам). Това представляват патологично променени тъкани, тъй като в случай че са здрави, няма да бъде необходимо те да бъдат отстранявани. Тъканите, които се резецират, са променени патологично от неоплазии, изгаряния, измръзвания, специфични възпалителни процеси, некротични в резултат на травми, съдова патология или много тежки неспецифични възпаления. От статистическа гледна точка обаче най-често се налага тъкани в организма да бъдат резецирани при хирургичното лечение на туморен процес - рядко възпаленията и изгарянията са толкова тежки и в обширен обем, за да изискват резекция. Предвид това че най-често резекциите са тежки, обемни и технически сложни оперативни интервенции, те се извършват под обща анестезия и изключително рядко - под местна анестезия.