Оперативна намеса

Оперативната намеса представлява нарушаване на анатомичната цялост на организма с диагностична или лечебна цел. Съществуват различни по обем и сложност оперативни намеси; някои от тях продължават минути или дори секунди, а други - цели денонощия. Така например почистването на един зъбен кариес също е оперативна намеса, макар и с малък обем и не толкова висока сложност; екстракцията на един пародонтално увреден зъб е с продължителност понякога по-малко от минута, но също представлява оперативна намеса. Оперативни намеси представляват и трансплантациите на органи, които са с продължителност понякога повече от едно денонощие и изискват смяната на няколко оперативни екипа.