Цистаденолимфом

Цистаденолимфомът е доброкачествен тумор на големите слюнчени жлези, втори по честота е след плеоморфния аденом от всички тумори на слюнчените жлези. Расте безсимптомно и бавно, рядко достига размер над 5 - 6 см. Клинично се представя като подутина, която е слабо срастнала с околните тъкани, слабо подвижна и с дискретна или никаква флуктуация в дълбочина. По-рядко има изразена флуктуация, най-вече при монокистичните форми.

Лицево - челюстна хирургия    Плеоморфен аденом    Латерална шийна киста    Българският имплантологичен портал

Ако желаете безплатен преглед и консултация с лицево-челюстен хирург, запазете си час на телефон 032 642056 или 044 611 727

Д-р Венцеслав Ралев работи в град Пловдив и град Сливен всеки работен ден от 09.00 до 18.00, завършил е магистратура по дентална медицина през 2001, по хуманна медицина през 2012 и здравен мениджмънт през 2014 година. През 2010 година успешно полага изпит за специалност Лицево - челюстна хирургия. От 2011 година е началник на отделение по Лицево - челюстна хирургия към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - град Сливен. Повече информация за научната кариера на д-р Ралев можете да прочетете тук...

Отговаряме и на запитвания по е-мейл на адрес ralev@dentist.bg, ralev@maxillofacial.bg, ralev_dental@abv.bg

Цистаденолимфом - клиничен изглед

Клиничен изглед на един цистаденолимфом - при мъж на възраст 56 години. Формацията изглежда като една подутина с непроменена надлежаща кожа. Важно е да се отбележи че ако се явят каквито и да било промени в надлежащата кожа, най-вероятно се касае за процес на малигнизация - туморът дегенерира и от доброкачествен се превръща в злокачествен. Такива промени са зачервяване, разязвяване и поява на фистули, от които изтича слюнка или гноевиден секрет.

Подутина на слюнчената жлеза

Типична локализация на подутината - малко под и пред ушния лобулус

Костна пластика    Кариес    Зъбни импланти    Базални импланти

Оперативен достъп за премахване

Туморът е разкрит и започва отпрепарирането на тъканите в дълбочина

Екстирпация на тумора

Туморът е отделен в своята по-голяма част

Отделяне на тумора

Туморът е отделен в още по-голяма степен. В някои участъци се виждат белези от електрокоагулацията - тя се прилага с цел кръвоспиране

Материали за костна аугментация

Туморът е екстирпиран

Туморът е отделен напълно. Виждат се делчета от жлезата, които са отделени заедно с него

Повърхността на тумора

Повърхността на тумора - виждат се жлезисти лобули и жлезна строма (съединителна тъкан) между тях

Оперативно поле с отстранен тумор

Изглед на оперативното поле след отстраняването на туморната тъкан и част от здравата прилежаща тъкан

Разрязване на тумора

Разрязване на основната туморна маса. Това се прави с цел да се види строежът на тъканите в дълбочина и най-вече за да се осигури достъп на консервиращия агент (най-вече 10 % разтвор на формалин) в дълбочина. Формалинът фиксира тъканите и така те не се подлагат на гнилостен разпад - това от своя страна улеснява патолога и той може да види точния патологоанатомичен строеж на екстирпираните тъкани. Вижда се жълтеникава гъста течност, която изтича при срязването на тумора - тя обаче в случая не е гноевиден скерет, тъй като туморът при този пациент никога не е бил възпаляван. Въпросната течност се среща при почти всеки цистаденолимфом и представлява продукт от обмяната на туморните клетки.

Напречен разрез на тумора