Хирургия

Терминът хирургия има древногръцки произход, както повечето термини от медицината - сред широката общественост е разпространено схващането че произходът им е от латински, но в действителност повечето научни познания в Древен Рим са навлезли от Гърция, а термините имат гръцки корен. Хирос означава ръка, а ургия - работа, следователно хирургия означава ръчна работа. Това обяснение на етимологията на думата е достатъчно показателно за същността на хирургията - тя е съвременна медицинска и денталномедицинска специалност, при която се извършва оперативно лечение на различни патологични процеси в човешкия организъм. Разбира се, в областта на ветеринарната медицина също се извършват значителен брой оперативни интервенции, които като начин на провеждане и оперативна техника не се отличават значително от хирургията при човека.

По своята същност абсолютно всички области от денталната медицина спадат към хирургията. Всички патологични процеси в областта на устната кухина и най-вече зъбите на човека се лекуват чисто хирургично. Изключение правят малък брой заболявания на устната лигавица - единствено те могат да се повлияват от медикаментозно лечение и физиотерапия. Към настоящия момент няма открити лекарства нито срещу кариес, нито срещу натрупването на зъбен камък, нито срещу криви зъби - всичко това изисква извършване на оперативна интервенция, колкото и тя да е елементарна и лесна за изпълнение и да може да се прави дори от студенти по стоматология в трети курс - втори семестър. Почистването на кариозната маса по същество представлява некроектомия - изрязване на некротични тъкани. Почистването на зъбен камък също е хирургична манипулация, в повечето случаи и доста кървава.