Лимфен възел

В целия човешки организъм има около 600 лимфни възела. Около половината от тях (или около 300 на брой) са разположени в областта на главата и шията. Поради това и патологията на лимфните възли се изучава надълго и нашироко от лицево - челюстната хирургия. Ситуацията се усложнява допълнително от факта че лимфните възли в лицево - челюстната област са не само много на брой, но и се засягат от изключително разнообразни патологични процеси - възпалителни (специфични и неспецифични), както и неопластични (първични и метастатични).

Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Зъболекар в Пловдив    Базални импланти    Лимфоми

Пирин

Лимфен възел

Лимфен възел

Лимфен възел

Лимфен възел

Лимфният възел е отстранен

Шев на оперативната рана

Зашита оперативна рана