Лицево - челюстни хирурзи

  1. Д-р Венцеслав Ангелов Ралев - телефон 0888 646003 - началник на отделение по лицево - челюстна хирургия в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - град Сливен

  2. Д-р Иван Венков Начков - телефон 0898 883824 - ординатор в МБАЛ "Свети Пантелеймон" - град Пловдив

  3. Доц. Николай Янев - телефон 02 9154407 - началник на отделение по лицево - челюстна хирургия към УМБАЛ "Пирогов" -  град София

  4. Д-р Ивайло Георгиев Радев - телефон 0888 973643 - частнопрактикуващ в град Бургас

  5. Доц. Боян Стоянов Владимиров - телефон 0898 690959 - работи към МБАЛ "Пълмед" - град Пловдив

  6. Д-р Георги Стоянов Хараланов - телефон 0895 633825 - ординатор към УМБАЛ "Свети Георги" АД - град Пловдив

  7. Д-р Живко Маджаров - телефон 0898 496648 - частнопрактикуващ в град Бургас

  8. Д-р Веселка Христамян - телефон 0887 244550 - асистент в УМБАЛ "Свети Георги" АД - град Пловдив

  9. Д-р Радослав Славчев - телефон 0888 261 579 - началник на отделение по лицево - челюстна хирургия към УМБАЛ "Аджъбадем Ситиклиник Токуда" - гр. София

  10. Проф. Андон Джоров - телефон 0888 778 284 - УМБАЛ "Аджъбадем Ситиклиник Токуда" - гр. София

В различните държави в Европа и света броят на лицево - челюстните хирурзи е различен. Същото твърдение е валидно и за оралните хирурзи. През 2008 година са регистрирани следният брой лицево - челюстни хирурзи в различните страни на Европа - в Австрия - 110, Белгия - 60, Кипър - 7, Чехия - 116, Дания - 36, Естония - 19, Франция - 1000, Германия - 1500, Гърция - 150, Унгария - 60. Средният брой специалисти на един милион души население е 9 - което означава че за България при 6 милиона население през 2022 година са необходими 54 лицево - челюстни хирурзи. Този брой специалисти би осигурил една адекватна медицинска помощ на населението, в случай че се приеме че положението със специалността в развитите европейски страни е донякъде приемливо. За съжаление в страната през 2022 година има около 20 активно работещи лицево - челюстни хирурзи, което е крайно недостатъчно.

Лицево - челюстна хирургия   Регистър на оралните хирурзи   Зъбни импланти

www.dentalimplants.bg    Базални импланти

Лицево - челюстни и орални хирурзи по време на международен конгрес по специалността в курорта Златни пясъци - април 2018 година. На първи ред отляво надясно - д-р Георги Хараланов, д-р Димитър Гагрицов, д-р Вангел Младенов. На втори ред изправени отляво надясно - д-р Петко Петров, д-р Халед Ал Хабиб, д-р Венцеслав Ралев, д-р Иван Начков, д-р Ивайло Радев и д-р Райчо Грозев.

Уникална снимка - едни от най-добрите специалисти по лицево - челюстна хирургия от България и света, събрани на едно място! Отляво надясно доц. Николай Янев, доц. Андон Джоров, проф. Хулио Ацеро (Испания), проф. Джейтин Шах, проф. Владимир Поповски (Северна Македония, според някои историци - част от България), проф. Цветан Тончев и д-р Светослав Славков. Снимката е направена по време на третия конгрес по лицево - челюстна хирургия през 2018 година.

Двама лицево - челюстни хирурзи и един ото - рино ларинголог - пример за отлична колаборация между граничните медицински специалности. Отляво надясно - професор Франк Хьолцле (Аахен - Германия), д-р Венцеслав Ралев (Пловдив - България) и доц. Николай Сапунджиев (Варна - България) по време на семинар по имплантология в град София. При добро сътрудничество между гранични (а и по-далечни) области на медицината могат да се получат наистина впечатляващи научни и клинични резултати. Колаборацията между лицево - челюстните хирурзи и ото-рино-ларинголозите се налага изключително често, тъй като двете медицински специалности изучават съседни области на човешкия организъм и дори се припокриват в областта на максиларния синус. Друга медицинска специалност, която има тясно взаимодействие с лицево - челюстната хирургия, е неврохирургията. Почти всеки по-тежък патологичен процес в лицево - челюстната област изисква консултация с неврохирург. Често се налага съвместна работа и със специалисти по изгаряния и пластична хирургия, гръдна и коремна хиругия и разбира се, ортопедия и травматология. При лечение на една по-комплексна патология обаче практически няма медицинска специалност, с която да не се налага един лицево - челюстен хирург да работи в тясно взаимодействие. Това повдига редица морално - етични въпроси - много често са налице междуличностни конфликти между различните специалисти с по-голямо его, при което се стига до доста неприятни ситуации. 

След конгресите обсъждането на съвременните тенденции в лицево - челюстната хирургия продължава в по-неформална атмосфера.

Д-р Халед Ал Хабиб, д-р Георги Хараланов, д-р Димитър Гагрицов, д-р Венцеслав Ралев и д-р Иван Начков

Д-р Иван Начков изнася презентация за периимплантити по време на поредната научна проява, организирана от Ралев Дентал АД. Дисертационният труд на д-р Начков е в областта на диагностиката и лечението на периимплантите, поради което в България към момента нито един практикуващ клиницист няма по-голям опит в тази област.

Д-р Иван Начков по време на конгрес по лицево - челюстна хирургия в Мюнхен - Германия, през 2018 година

Д-р Венцеслав Ралев по време на същия конгрес - кафе за релакс след края на първия конгресен ден

Отляво надясно - д-р Цветан Трендафилов (Русе), д-р Вангел Младенов (Стара Загора), д-р Райчо Грозев (Харманли и Пловдив), д-р Петко Петров (Асеновград) и д-р Мартин Трифонов (Пловдив). Снимката е направена през 2018 година, като по това време всички колеги на нея са орални хирурзи. Единствено д-р Трифонов е и лицево - челюстен хирург.

Проф. Цветан Тончев, проф. Христина Лалабонова и проф. Джордж Сандор

Специализанти по лицево - челюстна хирургия от Румъния

Д-р Венцеслав Ралев и д-р Иван Начков по време на конгрес по лицево - челюстна хирургия в Лондон през 2016 година

Отляво надясно - проф. Хулио Ацеро, проф. Джейтин Шах и проф. Владимир Поповски

Раздаване на сертификати на лектори на поредния успешен научен конгрес по лицево - челюстна хирургия. Отляво надясно - професор Хулио Ацеро, може би най-изявеният специалист от Испания; професор Цветан Тончев, завеждащ клиниката по лицево - челюстна хирургия към МБАЛ "Света Марина" в град Варна; професор Джейтин Шах, Ню Йорк, може би най-известният специалист по лимфни дисекции в световен мащаб; професор Владимир Поповски - национален консултант по специалността в Република Северна Македония

Доц. Николай Янев и проф. Цветан Тончев

Селфи на фона на всички участници в конгреса през 2018 година

Д-р Ивайло Радев, д-р Димитър Гагрицов и д-р Георги Хараланов

Д-р Константин Тончев - по това време докторант в Медицинския Университет - град Пловдив

Д-р Георги Хараланов по време на презентация

Д-р Ивайло Радев - лицево - челюстен хирург, който работи в град Бургас

Д-р Райчо Грозев - орален хирург от град Харманли

Професор Сандор често идва в България, за да предава опита си на млади колеги

И накрая - снимки на лицево - челюстни хирурзи в работна обстановка!

Д-р Халед Ал Хабиб

Д-р Ивайло Радев гледа строго и съсредоточено

Усмивки след успешна оперативна интервенция

Д-р Венцеслав Ралев в началото на неговата специализация по лицево - челюстна хирургия

Много често резултатът от операциите е изненадващ!