Регистър на оралните хирурзи

Все още почти всеки град на територията на Република България има по няколко орални хирурзи. Това представлява едно добро наследство от времето, когато оралната и лицево - челюстната хирургия се работеше във всяка една окръжна болница, имаше отделения навсякъде, съответно и се обучаваха голям брой специалисти. При сегашната ситуация това далеч не е така и повечето колеги са единодушни - съществува много остър недостиг на специалисти по орална и особено по лицево - челюстна хирургия в цялата страна. Добрите специалисти, обучени и защитили специалност преди време, постепенно се пенсионират, емигрират, спират да работят по други причини и поради това няма кой да обслужва населението по район. В нашия регистър има включени специалисти по орална хирургия от различни градове, предварително молим за извинение всички колеги, които са пропуснати! Всеки специалист по орална хирургия, който желае да се включи в регистъра, може да направи това с подаване на заявка на електронна поща ralev@dentist.bg, като включването е напълно безплатно и е за времето, докато съществува сайтът за лицево - челюстна хирургия в България - www.maxillofacial.bg. Въпросният сайт се поддържа от д-р Венцеслав Ралев и екипа на Ралев Дентал АД и има за задача да информира обществото за всички съвременни тенденции в областта, за методи на лечение на някои заболявания и за патологичните и физиологични процеси в лицево - челюстната област като цяло. При справочника на оралните хирурзи градовете в България са подредени по азбучен ред, за да може всеки пациент, който се нуждае от преглед и консултация, да намери най-близката локация, в която работят орални хирурзи.

Асеновград

Д-р Петко Петров - 0898 320012

Бургас

Д-р Ивайло Радев - тел. 0888 973643 - има и специалност лицево - челюстна хирургия

Д-р Цветан Буланов - тел. 0888 506894

Добрич

Д-р Тодор Калпакчиев - тел. 0897 766367

Д-р Георги Киримов - тел. 0876 388 066

Пазарджик

Д-р Румен Попов - тел. 0888 777 681

Пловдив

Д-р Райчо Грозев

Д-р Мартин Трифонов - има и специалност лицево - челюстна хирургия

Силистра

Д-р Теодор Павлов

Сливен

Д-р Емил Бояджиев

Д-р Бисер Бояджиев

Д-р Борислав Михов

Регистър на лицево - челюстните хирурзи    Зъбни импланти

Д-р Райчо Грозев (работи в Харманли и Пловдив) по време на конрес по лицево - челюстна хирургия

Уникална снимка - петима орални хирурзи, събрани на едно! Отляво надясно д-р Цветан Трендафилов (Русе), д-р Вангел Младенов (Стара Загора), д-р Райчо Грозев (Пловдив и Харманли), д-р Петко Петров (Асеновград) и д-р Мартин Трифонов (Пловдив). От всички тях единствено д-р Мартин Трифонов има защитена и специалност лицево - челюстна хирургия; всички останали обаче към момента на снимката (април 2018 година) следват и медицина и в бъдеще също ще защитават специалност лицево - челюстна хирургия. Това представлява една бюрократична лудост, която обхвана целия Европейски континент, а впоследствие и метастазира по целия свят.

Д-р Цветан Буланов - орален хирург от град Бургас, по време на семинар на Ралев Дентал АД