Предна шийна киста

Предната шийна киста е остатък от ductus thymoglossus - канал, който съществува само през ембрионалното развитие на човешкия организъм и скоро след раждането атрофира. Каналът бързо се превръща в едно фиброзно уплътнение, което стига от стерналната кост до корена на езика в дълбочина - там понякога се открива foramen caecum (сляп отвор), който също е остатък от въпросния канал. Там е мястото, където каналът достига устната кухина и се комуницира с нея. Понякога обаче атрофията на канала е непълна - остават кухини, тапицирани с многослоен плосък невроговяващ епител. Тези кухини могат да съществуват години без никакви симптоми, докато не достигнат големи размери и не започнат да пречат механично или не се възпалят. Обикновено възпалението се дължи на хематогенно проникване на бактерии - за разлика от дермоидните и епидермоидните кисти, при които проникването е през кожните придатъци, тъй като те са доста повърхностни. Предните шийни кисти са разположени на голяма дълбочина и на практика бактериалната инвазия може да се осъществи само по кръвен път.

Характерна за предната шийна киста е формата на пясъчен часовник - издължено овално тяло със стеснение по средата, като стеснението е разположено точно в областта на хиоидната кост. Там се срещат по-плътни фибрози, в областта на които кистата расте по-бавно. Характерен за всички кисти в човешкия организъм е експанзивният растеж; кистите растат в посоката на най-малко съпротивление и поради това формата на предната шийна киста е толкова характерна. При отстраняване на такава формация почти винаги се налага частична резекция на подезичната кост; в редки случаи една предна шийна киста има облаковидна форма, с множество израстъци в различни посоки, сфери, елипси, прищъпвания, което силно затруднява оперативната интервенция при премахването на формацията. В нашата практика при една такава киста се наложи трикратна оперативна интервенция до пълната екстирпация на образуванието. 

Пирин