Ретининиран зъб

/dens retentus/

Ретиниран зъб

www.dentalimplants.bg    Лицево - челюстна хирургия

www.bg-tourinfo.com

Коренът на зъба е отделен 

Екстракция на короната на зъба с лост

Костен дефект след екстракцията

Оперативната рана е зашита