Оксифилен аденом

Оксифилен аденом на околоушната жлеза. По своята клинична картина този тумор не се отличава особено от останалите доброкачествени неопластични процеси на слюнчените жлези - явява се безсимптомна подутина, която нараства бавно, в рамките на месеци и години. Една огромна част от оксифилните аденоми се откриват в областта на паротидната жлеза - всъщност развитието им в областта на подчелюстната или подезичната жлеза е казуистична рядкост. Внезапното ускоряване на растежа е тревожен прогностичен белег - говори за малигнизация и е индикация да се предприеме незабавно оперативно лечение. Всъщност индикации за оперативна намеса съществуват при всяка една безсимптомно нарастваща подутина в организма - необходимо е поне да се вземе биопсия с цел хистологична верификация на процеса. При разязвяване на надлежащата кожа диагнозата е на 90 % ясна - налице е малигнизация на доброкачествения тумор.

Подутината се явява спонтанно и нараства бавно. Някои болни съобщават за предишна механична травма в областта, но няма доказана връзка между възникването на тумори на слюнчените жлези и травмирането на меките тъкани в съответните области. Няма нарушения в слюноотделянето - туморът се развива в ограничен участък и има предостатъчно запазена жлезна тъкан, която да бъде функционално активна за дълъг период от време. Дори и при инфилтрация на цялата жлеза обаче пациентът рядко усеща намалено слюнооотделяне - има още пет запазени жлези, които продължават да бъдат функционално активни и отделят достатъчно количество слюнка. Обикновено болните не обръщат внимание на безсимптомно растящата подутина, поради което тя може да достигне значителни размери и да расте дълго време. Описан е случай на плеоморфен аденом, който е нараствал 65 години, преди да бъде отстранен оперативно от руския хирург Пачес. Обикновено хора, които обръщат повече внимание на здравословното си състояние, търсят медицинска помощ по-рано.

Единственото лечение на оксифилния аденом е оперативното. При отстраняването на този тумор обикновено най-подходящ е достъпът по Редон - кожен разрез преаурикуларно, който заобикаля ушния трагус и се екстензира назад под ушната висулка, след което рязко завива напред и заобикаля мандибуларния ъгъл докъдето е необходимо. След разреза и отпрепарирането на фасцията в дълбочина се разкрива основната туморна маса, която в този случай е сравнително добре ограничена от околните тъкани. Налице е капсула около туморната маса, която капсула при хистологичното изследване се установи че не е инфилтрирана от неопластичния процес. Паренхимът на тумора е изграден от сравнително големи окръглени клетки с еозинофилна цитоплазма, с окръглено малко ядро и формиране на дуктални лумени - туморът се опитва да формира структура, наподобяваща нормалната слюнчена жлеза.

Интраоперативна снимка на един оксифилен аденом. Клинично той изглежда като една плътна маса, която макроскопски няма как да се отличи от останалите тумори на слюнчените жлези. Не формира кухини, което е донякъде метод за диференциална диагноза от цистаденолимфома, който обаче може и също да няма оформена кухина. Лош прогностичен белег е наличието на разпад в някоя област на тумора - това говори за потенциална малигнизация и би трябвало да насочи оператора към хистологично изследване на гефрир интраоперативно. Допълнителен утежняващ фактор е недостатъчната надеждност на хистологичния резултат при бързото изследване - гефрир. Все пак следва да с еима предвид че ако на гефрир има положителене резултат за наличеи на малигинизация, то на 100 % има злокачествен процес; липсата й обаче не гарантира че в действителност няма наличие на злокачествен тумор реално. Поради това гефрирът (от немски gefrieren - замръзвам, тъй като изследването се извършва чрез замразяване на препарата) е едно чисто ориентировъчно хистологично изследване с недостатъчна достоверност. 

Ако имате каквито и да било оплаквания в областта на лицето и шията, запазете си час за безплатен преглед на телефон 032 642056

Личният телефон на д-р Венцеслав Ралев е 0888 646003, при липса на отговор винаги връщаме обаждане. Д-р Ралев е лицево - челюстен хирург, който работи в град Пловдив и град Сливен - адресът на практиката му в град Пловдив можете да видите тук... В град Сливен д-р Ралев работи в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД от сряда до петък включително, всяка седмица, от 09.00 до 18.00. При необходимост можете да отправите и запитване по е-мейл - на адрес ceo@ralev-dental.bg, ralev_dental@abv.bg, ralev@maxillofacial.bg и support@ralev-dental.bg

Плеоморфен аденом    Базалноклетъчен аденом    Цистаденолимфом    Доброкачествени тумори на слюнчените жлези

Лигатура на голям кръвоносен съд - вероятно a. temporalis superficialis, пряко продължение на a. carotis

Зъбни импланти    Синус лифтинг    Интернет

Съдът се срязва между двете лигатури

Лицево - челюстна хирургия    Пирин планина    Рила    Рилски езера    Къде да се лекуваме?    Кондиларни фрактури

Туморът е отстранен, клинично той се представи в случая като една доста плътна маса

Зъболекар в Пловдив    Костна пластика    Българският имплантологичен портал    Д-р Салиф Ариф

На мястото на отстранения тумор остава една кухина. Обикнвено тя не се затваря трудно, няколко шева с бавнорезорбируем шевен материал прибират тъканите и кухина на практика не остава. След това послойно се зашиват фасцията, платизмалният мускул и кожата. За тъканите в дълбочина е подходящ шевен материал с дебелина 3/0, а за кожата и фасцията - 5/0 или дори 6/0. Фасцията се зашива добре с непрекъснат шев, а за кожата непрекъснатият шев е невинаги подходящ. Такива рани се налага да се дренират изключително рядко; всеки един дренаж представлява потенциален фистулен ход, тъй като жлезистият епител има тенденция много бързо да епителизира по хода на дрена и да формира нов изходящ канал на засегнатата слюнчена жлеза - нещо изключително неприятно, тъй като слюнчените фистули са източник на дискомфот за пациента и освен това се повлияват много трудно от лечение. Не представляват проблем когато са интраорални - така или иначе функцията на слюнчената жлеза е да отделя слюнка в устната кухина.

Туморът е отстранен радикално и започва затварянето на оперативната рана.