Къде да се лекуваме?

Регистър на клиниките и отделенията по Лицево - челюстна хирургия в България

  1. МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - град Сливен

  2. МБАЛ "Свети Пантелеймон" АД - Пловдив

  3. УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

  4. МБАЛ "Токуда" - София

  5. СБАЛ по ЛЧХ - Медицински Университет - София

www.dentalimplants.bg    www.oralsurgery.bg

Плеоморфен аденом    Кондиларни фрактури