Базалноклетъчен аденом

Оксифилен аденом    Плеоморфен аденом    Цистаденолимфом    Доброкачествени тумори на слюнчените жлези

Лицево - челюстна хирургия    Д-р Александар Лазаревски    Д-р Венцеслав Ралев    Максиларен синус

Базалноклетъчният аденом засяга най-вече околоушната жлеза - както повечето тумори на слюнчените жлези. Представя се като ясно ограничена подутина с размер максимално до 3 сантиметра. Хистологично се подразделя на твърд, трабекуларен, тубуларен и мембранен тип. Състои се от еднотипни базалоидни клетки с кръгли ядра, подредени в трабекули, тубули, мембрани или солидни повлекла. Често се срещат комбинации от отделните структури. Лечението е чрез екстирпация на тумора, единствено при мембранния тип са наблюдавани рецидиви. При отстраняването на тумори е добре да се запазят клоновете на лицевия нерв, тъй като туморът не расте периневрално и запазването на нерва няма никакво отношение към рецидивите.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    Кариес    Орална хирургия    Зъбни импланти    Мускули

Снимка на оперативното поле след екстирпация на базалноклетъчен аденом. Клинично този тип тумор се представя като добре отграничена подутина и не се отличава много от останалите тумори на слюнчените жлези. В повечето случаи е добре капсулиран, поради което енуклеацията му е достатъчна и не се налага консервативна паротидектомия. В редки случаи се наблюдава мултифокален растеж, при което подходът трябва да бъде малко по-радикален - да се отстрани и околната жлезна тъкан. В горната част на кадъра се виждат влакна от масетериалния мускул, като сред тях има зони на електрокоагулация, за да се спре кървенето. Виждат се и две съдови лигатури с полиамиден шевен материал.

Шев на оперативната рана. Няколко по-дълбоки шева са достатъчни за адаптацията на подкожната тъкан, след което се налагат и кожните шевове. Подкожието се шие с 3/0 или 4/0 резорбируем шевен материал, а кожата - най-добре с 5/0 полиглактиден конец. Според предпочитанията на оператора могат да се използват и други видове конци.