Базалноклетъчен аденом

Оксифилен аденом    Плеоморфен аденом    Цистаденолимфом    Доброкачествени тумори на слюнчените жлези

Лицево - челюстна хирургия    Д-р Александар Лазаревски    Д-р Венцеслав Ралев

Базалноклетъчният аденом засяга най-вече околоушната жлеза - както повечето тумори на слюнчените жлези. Представя се като ясно ограничена подутина с размер максимално до 3 сантиметра. Хистологично се подразделя на твърд, трабекуларен, тубуларен и мембранен тип. Състои се от еднотипни базалоидни клетки с кръгли ядра, подредени в трабекули, тубули, мембрани или солидни повлекла. Често се срещат комбинации от отделните структури. Лечението е чрез екстирпация на тумора, единствено при мембранния тип са наблюдавани рецидиви. При отстраняването на тумори е добре да се запазят клоновете на лицевия нерв, тъй като туморът не расте периневрално и запазването на нерва няма никакво отношение към рецидивите.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    Кариес    Орална хирургия