Тумори на слюнчените жлези

Туморите на слюнчените жлези са злокачествени или доброкачествени новообразувания, които се развиват в пределите на жлезите - строма, паренхим, кръвоносни съдове, лимфни възли или нерви. Те могат да засягат както главните слюнчени жлези (паротидните, подчелюстните и подезичните жлези), така и по-малките, които са разположени в лигавицата на устната кухина. Туморите на слюнчените жлези могат да бъдат различни типове, включително аденоми (доброкачествени тумори), карциноми (злокачествени тумори) и други по-редки форми - мукоепидермоиден карцином и ациноцелуларен карцином. Жлезистият епител се характеризира с висока пролиферативна активност - което е характерно за всеки един епител в човешкия организъм. Поради това туморите от жлезист произход са с потенциално по-висока степен на малигненост от туморите на съединителната тъкан например и от неврогенните неопластични процеси. Възможна е и дегенерация и преход от по-бенигнен към по-малигнен вариант, поради което неоплазиите на слюнчените жлези все още представляват диагностично и терапевтично предизвикателство.

Симптомите при наличие на тумор на слюнчените жлези могат да варират, но най-често се отбелязва поява на отоци, болка или нежност в областта на слюнчените жлези, увеличение на жлезите или наличие на гълтане или говорни затруднения. Диагнозата се поставя след подробен медицински преглед, обикновено включващ биопсия на тумора. Лечението на туморите на слюнчените жлези зависи от типа и стадията на тумора, както и от други фактори. Обикновено това включва оперативното отстраняване на тумора, лъчева терапия и/или химиотерапия. Екипът от специалисти, включително онколози, хирурзи и радиолози, определя най-подходящия план на лечение въз основа на клиничните особености на индивидуалния случай и характеристиките на тумора. Редовните профилактични прегледи и последователно следване на препоръките на лекарите са важни за откриването и лечението на туморите на слюнчените жлези.