Карцином на пода на устната кухина

Снимка на карцином на пода на устната кухина. Като локализация подът на устната кухина се засяга сравнително често от злокачествени тумори, тъй като е изожен на действието на различни канцерогенни фактори - тютюнев дим, пикантни храни и алкохол. По-често заболяването се открива във фронталната област, отколкото в страничните отдели на пода на устната кухина, което е сравнително благоприятно от гледна точка на оперативната техника за отстраняването на тумора.

Ако желаете безплатен преглед при лицево - челюстен хирург, обадете се на телефон 032 642056 или 0888 646003

Д-р Венцеслав Ралев работи в град Пловдив през дните понеделник, вторник и събота и в Сливен от сряда до петък

Отговаряме и на запитвания по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg и ceo@ralev-dental.bg

Клиничен изглед на карцинома на пода на устната кухина. В над 95 % от случаите се наблюдава неговата ендофитна форма - типична карциномна язва. Тя е с овална форма, има неравни, подкопани ръбове и дъно, покрито със зърнисти гранулации. В много случаи е покрита с белезникав налеп или гноевиден секрет. В някои участъци може да се среща гангренозен разпад. При палпация карциномно променените тъкани имат обикновено по-голяма плътност от съседните участъци на устната лигавица. За период от няколко месеца язвата нараства и може да инфилтрира съседни анатомично области - долна челюст и език. Анамнестично лезията датира обикновено от 6 месеца или година, макар че анамнестичните данни не са особено достоверни - далеч не всеки пациент обръща внимание на лигавицата на пода на устната кухина и в много случаи реалната давност на процеса е много по-голяма. Обратно, при много хора с канцерофобии пък е налице агравация на оплакванията и в много случаи те могат да дадат подвеждащи сведения. Например в случаи на червен плосък лишей лигавичните промени се явяват и отзвучават в рамките на седмици, но пациентът казва че давността е от порядъка на месеци или години. Това се дължи на неврологичните симптоми, които съпътстват това лигавично заболяване - сърбеж, умерена или по-силна ексудация, зачервяване и изтръпване. Всичко това изостря вниманието на пациента и той започва да търси информация в Интернет, да разпитва свои познати и да се плаши все повече и повече - което в повечето случаи по наши наблюдения го кара да описва много по-тежка клинична картина от реалната. Най-общо според съвременните медицински стандарти всяка лезия на устната кухина, която не оздравява за период от 20 дни, подлежи на инцизионна биопсия.

Съществуват и екзофитни форми на карцинома на устната кухина. Те се срещат много по-рядко и изглеждат като голям папилом или фибром - с тази разлика че повърхността на формацията се разязвява и се явяват участъци на разпад, което е неблагоприятен прогностичен белег. Клинично лезията изглежда като топче или гъба, което расте на краче или на широка основа; пациентът търси медицинска помощ когато размерите на формацията достигнат 2 - 3 см. или повече. При напредване на растежа също е възможно да се инфилтрират тъкани в дълбочина.

Най-лошата прогноза има язвено - инфилтративната форма на карцнинома на устната кухина. Тя клинично не се различава много от язвената форма, която е описана по-горе; при отстраняване обаче се забелязва дълбока инфилтрация в дълбочина, в подлежащата мускулатура или съседни костни тъкани, откъдето идва и името на формацията. Една класическа карциномна язва при липса на лечение е възможно да дегенерира и да премине в язвено - инфлитративна форма, което води до ускоряване на растежа и влошаване на прогнозата по отношение на преживяемостта на пациента.

Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти    Оро-антрална фистула    Ендоскопия на синусите    Синуслифт    Базални импланти

Имплантологичен портал    Цени на зъбните импланти    Следваща научна проява    Шев