Пиогенен гранулом

Пиогенният гранулом е атипично образувание, което се локализира по кожата и лигавиците в човешкия организъм и вероятно има съдов произход. Много автори го причисляват към тумороподобните образувания в организма, според други пиогенният гранулом е чисто възпалителен процес. Възможно е да се провокира и от хронично механично дразнене. Често се разязвява, кърви при докосване, може да отделя ексудат и да супурира. стига големина от няколко милиметра до няколко сантиметра, при липса на лечение е възможен спонтане регрес. При неадекватно лечение около първоначалната лезия е възможно да се формират няколко множествени нови гранулома - сателити. Счита се че това са разпространени по хода на съдовете клетки от първичното огнище, които стават центрове за растеж на нови лезии. 

Пиогенен гранулом на гингивата

Снимка на пиогенен гранулом на гингивата на горна челюст

МКБ код на формацията - L 98.0

Пиогенен гранулом отблизо

Снимка на формацията отблизо. В единичен участък се открива фистулизация, като от фистулата изтича гноевиден секрет

www.dentalimplants.bg    Плеоморфен аденом    Злокачествени тумори на слюнчените жлези

www.ralev-dental.bg