Остеомиелит на долна челюст

Тежък остеомиелит на долна челюст - след прекарана фрактура. Вероятно по време на оздравителния процес болната е прекарала допълнителна травма, която е потенцирала развитието на остеомиелита. Около шест месеца след извършената остеосинтеза се набюдава обширно огнище на остеолиза в областта на фрактурната линия, което огнище е изпълнено с гранулации и разпаднати материи. Това наложи повторната оперативна намеса в разширен обем. Изкюретираха се всички гранулации и се аплицираха няколко опаковки изкуствена кост - бета трикалциев фосфат, с цел да се ускори образуването на нова костна тъкан.

Пирин    Остеомиелит - обща информация