Ахроматичен невус

В човешкия организъм най-често се среща пигментният невус (бемка). Откриват се обаче и невуси без натрупване на пигмент - т. нар. ахроматични невуси, които клинично много приличат на обикновена брадавица - verruca vulgaris. Това много често става причина за диференциалнодиганостични трудности, тъй като няма надежден клиничен критерий за различаването на двете образувания. На горната снимка са показани два ахроматични невуса и два липома върху скалпа на мъж на възраст 39 години.

Лицево - челюстна хирургия    Орална хирургия    Кариес    Ортодонтия    Лечение на злокачествените тумори

Ако желаете консултация с лицево - челюстен хирург, запазете си час на телефон 032 642056 или 044 611 727

Портал за лицево - челюстна хирургия    Карцином на бузата