Остеосинтеза

Остеосинтеза означава свързване на два или повече костни фрагмента, които са разделени най-често поради фрактура на костта. Такова свързване може да се осъществи с лигатурна тел (телена остеосинтеза), щифт или пластинка. В съвременната травматология най-широко се прилага пластинковата остеосинтеза.

Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти