Неврологични симптоми и синдроми в лицево - челюстната област. Диференциална диагностика