Хеморагични диатези

Хеморагичните диатези  са заболявания, при които има склонност към кървене дори и при минимални наранявания. Те се класифицират по следния начин:

I. Тромбоцитопении

  1. При намалена продукция на тромбоцити - остра левкоза, миелобластен стадий на миелолевкоза, вродена костномозъчна хипо- и аплазия, лъчева болест, полихимиотерапия

  2. При увеличена деструкция - s. Wiscott - Aldrich, хиперспленизъм в резултат на портална хипертония, конгестивна спленомегалия, лимфоми, миелофиброза, миелолевкоза, туберкулоза

  3. При увеличена консумация и секвестрация - болест на Moschowitz

II. Тромбоцитопатии

  1. Вродени - болест на von Willebrand – Jurgens, болест на Glanzmann, на Bernard – Soulier, SPD – синдром и тромбоцитопении поради нарушена обмяна на простагландините

  2. Придобити - при бластна левкоза, диспротеинемия, уремичен синдром, автоимунни заболявания, прием на антикоагуланти

III. Вазопатии

  1. Вродени - болест на Rendu - Osler - Weber и синдром на Ehlers - Dahnlos

  2. Придобити - болест на Schoenlein - Hennoch (идиопатична тромбоцитопенична пурпура), скорбут, сенилна пурпура, медикаментозни увреждания на съдовете, съдови увреждания при инфекциозни заболявания, лимфоми и миеломи

IV. Коагулопатии

  1. Вродени - хемофилия А, В и С, болест на Hagemann, дефицит на фактори II, V, VII и X, хипо-, дис- и афибриногенемия

  2. Придобити - дефицит на витамин К, предозиране с орални антикоагуланти, коагулопатии от преразходен тип (ДИК - синдром)

www.dentalimplants.bg    Черепномозъчни усложнения при травми    Адрес на нашата практика

www.ralev-dental.bg   Лицево - челюстна хирургия    Зъбни импланти

Орална хирургия    Кариес    Абсцеси и флегмони в лицево - челюстната област